O nás

Informace z dění kolem a uvnitř společnosti VYFIKO.

Rodinná společnost VYFIKO s.r.o. byla založena v roce 2004 se zaměřením na zakázkovou kovovýrobu.

Název společnosti vyjadřuje obor a majitele firmy, tedy roba FIdrant KOvo.

Zakladatel firmy, pan Ing. Václav Fidrant navázal na své vzdělání a na svou mnohaletou praxi v oboru, kterou zužitkoval hlavně v těžkých začátcích firmy. Později si na pomoc přizval své dva syny Lukáše a Václava ml. Od roku 2013 je náš tým doplněn o nejmladšího ze synů, Aleše.

V současné době má firma 12 zaměstnanců. Hlavním krédem je spokojenost zákazníků, ať už se jedná o velkou firmu či malého soukromníka. Spokojenosti je dosahováno dobrou cenou a vysokou kvalitou. Postupem času jsme rozšířili své působiště a to na pulzní sváření hliníku, vratovou a bránovou techniku a mnoho dalších.

Průměrný roční obrat v kovovýrobě je 16 mil. Kč, v mobilních míchárnách prozatím 11 mil. Kč.

Největším rozšířením své působnosti byla v lednu 2012 akvizice s Oblastními dílnami Mělník - zavedena jako druhá divize Mobilní míchárny. Jak už je známo o Ing. Václavu Fidrantovi, chopil se příležitosti což mu síli dovolili a nyní už je divize Mobilní míchárny plně v provozu. V prvním roce probíhalo mapování trhu, seznamování s dodavateli a nastavení prodejní politiky.

V Oblastních dílnách se odnedávna opravovali zemědělské stroje, vyráběli přepravníky krmných směsí - KUKA vozy. V tomto portfoliu firma i nadále pokračuje.